A-lags träning – kval profil

Wednesday April 25, 2018 16:00

Denna träning kommer vi att lägga kvalprofilen på 2 banor åt A-laget att träna på.

Övriga träningsbanor är reserverade för DM start (spel över 4 serier), så ta chansen att representera NBC i Stockholm Distrikts mästerskap (anmälan för detta sker direkt på DM hemsida (http://www.ind-1718.stbf.se/dynamic/player_login.asp)

RSVP deadline is past