Matchspel:
Du skall anmäl dig om du kan eller inte kan spela, så att UK vet hur många tillgängliga spelare som finns att tillgå för den aktuella speldagen. UK kommer att ta ut spelare för A-laget och F-laget medans spel i B-laget är det fri anmälan till. Detta betyder att vi kommer att ha två olika anmälningar ett för splebarhet till A och F lagets matcher och ett till spel i B-lagets matcher.

Vid bortamatcher så är UK och klubben behjälpta av att få reda på om du har möjlighet att ställa upp med en bil.  Om så är fallet skriv i fritextfältet “har bil” när du anmäler dig.

Träningar:
För att delta på våra träningar så räcker det med att du anmäler dig på de träningar som du vill delta på. Klubbens träningsdag är Onsdagar mellan 18:00 – 19:30 och anmälan att delta på träningen skall ske senast två dagar före (Måndagen) kl 20:00 – detta för att hallen ska kunna planera antalet banor.

Logga in för att komma vidare

Wednesday December 7, 2022 6:15 PM

Pga att hallen har 3-manna SM relaterade aktiviteter den 10-11 December, så flyttas B-lags matchen från Söndagen (11/12) till träningstiden den 7/12 klockan 18.15.

Anmäl dig här för att vara med och spela B-lagsmatch mot DN – “It’s a derby – go for it!”.

RSVP Now!

Posted by Mickael Lauritsen on 2022-10-22

Wednesday December 14, 2022 6:15 PM

RSVP Now!

Posted by Mickael Lauritsen on 2022-10-22Unsubscribe rsvpmaker@example.com from this list https://www.nbcbowlingklubb.se/?rsvpmail_unsubscribe=rsvpmaker@example.com
Our mailing address is:
[not set in RSVPMaker Mailing List settings]
Copyright (C) 2022 All rights reserved.